CD: Goldberg 1.5

Footprint Records ger ut skivan och distribueras i Sverige av Naxos

Goldbergvariationerna är ofta spelade och ett av verken från barocken som fortfarande uppmärksammas och diskuteras, både när det gäller tolkningsfrågor och själva verkets uppkomst och utformning: Är Glenn Goulds tolkning ”rätt”, den är ju inte är tidsenlig. Vilket tempo bör det vara på arian? Hade verkligen Count Kaiserling det som vi idag refererar till som diagnosen insomnia. Varför skrev J.S. Bach så få variationsverk och är det rätt att arrangera om detta välkomponerade verk?

KONDENS blev 2015 beviljat ett större kompositionsbidrag från Kulturrådet. Det var ett beställningsverk på fem nyskrivna kompositioner, komponerade av fem olika tonsättare och projektet fick tillslut namnet Goldberg 1.5. Idén bakom verket var att sätta nya tolkningar och variationer, baserade på olika Goldbergvariationer, sida vid sida med originalen som de nykomponerade inspirerats av.

Drivkraften bakom projektet var nyfikenheten på hur dessa olika variationer, komponerade av både kvinnliga och manliga tonsättare med olika musikaliska inriktningar och några århundranden emellan skulle uppfattas av åhörare, kompositörerna och oss själva.

Vår version av verket är inte en remix, där gammalt material blandas med nytt och en hybrid skapas. Verket kan mer liknas vid ett tidsbundet collage där olika separata delar fångas i en gemensam ram.

Genom de historiska förlagornas påverkan på de nya variationerna och original variationernas nya kontext hoppas vi uppnå en känsla av tidlöshet och tidsbubbla hos åhöraren.

Duration: ca 50 minuter

De fem välrenommerade svenska kompositörerna som hedrat oss med våra kompositioner är