Videos/trailers

Nedan ensemblens spellista ”Vivaldi in our heads”:

Kort trailer gällande Kondens nya koncept ”Kondens storslagna vetenskapliga och musikaliska cirkus!”

Från Kondens skiva ”Goldberg 1.5”, Arian by J.S.Bach

Repetition inför uruppförande av Goldberg 1.5 på Studio Acusticum, P4 Norrbotten. Musik av Ida Lundén.