Recensioner & radio i urval

De fyra årstiderna tolkades av Duo – … nyligen framträdde de med sitt mästerliga verk i Sävar kyrka… Det blev en högtidsstund för musikälskare med dessa två skickliga musiker som på ett utomordentligt sätt hade format om det välkända klassiska stycket…” Västerbotten Kuriren 30 september 2018

” The Four Seasons were interpreted by the Duo – … recently they performed with their masterpiece in Sävar church … It became a festive moment for music lovers with these two skilled musicians who in an extraordinary had formulated the well-known classic piece …” Västerbottenskuriren September 30, 2018

Kondens som spelar ny och äldre musik i ett modernt sammanhang. Vad innebär det? – Nordegren & Epstein i Sveriges Radio P1, 27 april 2018

Kondens that play new and old music in a modern context. What does that mean? – Nordegren & Epstein Swedish Radio P1, April 27, 2018

Skivan ”Goldberg 1.5” tillsammans med fyra andra skivor under rubriken: Bästa klassiska skivorna – … Du som vill höra-lystra-som söker koncentration. Hör det här!” Sofia Tilly i Svenska Dagbladet, 2 mars 2018

The album ”Goldberg 1.5” along with four other discs under the title: ” Best classic discs –  … If you want to hear- hark – seeks concentration: Listen to this! ” Sofia Tilly in the Swedish newspaper Svenska Dagbladet, March 2, 2018

”Svenska barockensembler fulla av experimentlusta– … Än mer satt på spel är barocken i Kondens album, där My Eklund (blockflöjt) och Lisa Oscarsson (orgel) beställt nya vinklar av Bachs ”Goldbergvariationer” av fem tonsättare för att skapa oväntade dialoger med originalen. Hos Lisa Ullén blir Bach en andning, hos Mattias Petersson en utmanare av tid och rum, hos Ida Lundén en oförskräckt anarkist, hos Jan Sandström en horisontspejare och hos Daniel Hjort en nybyggare med sikte mot höjden”. 4/5 av Martin Nyström i Dagens Nyheter, 10 mars 2018.

”Swedish baroque ensembles full of experimentation – … Even more explorative is the baroque in Kondens album, where My Eklund (recorder) and Lisa Oscarsson (organ) have ordered new angles of Bach’s ”Goldberg variations” by five composers to create unexpected dialogues with the originals. At Lisa Ulléns, Bach is a breath, in Mattias Peterssons a challenger of time and space, of Ida Lundén a fearless anarchists, by Jan Sandström a skyline scout and for Daniel Hjort a settler with a view to the heaven. ” 4/5 from Martin Nyström, Dagens Nyheter, March 10 2018

Musik för nyfikna med Norbotten Neo och Kondens -… instrumentens, musikernas och tonsättarnas fulla potential blir grundligt utforskade. Studio Acusticums jättelika konserthusorgel … och fem nya aspekter av Bachs Goldbergvariationer utforskas av duon Kondens med organisten Lisa Oscarsson och blockflöjtisten My Eklund”. Sveriges Radio P2 Live, 4 maj 2016.

Music for the curious with Norrbotten Neo and Kondens – … the instruments, musicians and composers full potential are thoroughly explored. Studio Acusticums giant concert hall organ … and five new aspects of Bach’s Goldberg Variations explores by duo Kondens, the organist Lisa Oscarsson and recorder player My Eklund”. Swedish Radio P2 Live 4 May, 2016.

“Banbrytande Bach av stark duo Lisa Oscarsson och My Eklund bjöd med stor musikalitet på nya variationer av Bachs Goldbergvariationer på lördagskvällen”. VK 16 maj 2016

Groundbreaking Bach of strong duo – Lisa Oscarsson and My Eklund invited with great musicality new variations of Bach’s Goldberg variations on Saturday night”. VK, 16 of May, 2016

———— på sociala medier/on social media… —————–

Tacksam för upplevelsen av Goldberg 1.5, detta pärlband av nya verk av engagerade svenska tonsättare framförda av den perfekta duon Kondens My Eklund och Lisa Oscarsson, jag känner mig privilegierad att få dela scen med dessa musikorakel i vår nystart av BOP med Paul Pignon. En härlig kväll med många trevliga och oväntade sammanträffanden… #fst100″ Thomas Bielkeborn om Goldberg 1.5 på Fylkingen (arr. Fridays Push & Föreningen Svenska Tonsättares 100-års jubileum) 15 jan. 2018

” Grateful for the experience of Goldberg 1.5 , this string of new work by dedicated Swedish composers performed by the perfect duo Kondens, My Eklundand Lisa Oscarsson. I feel privileged to share the stage with the music oracles in our fresh start of BOP with Paul Pignon. A lovely evening with many nice and unexpected coincidences … # fst100 ” Thomas Bielke Born about Goldberg 1.5 on Fylkingen (arr. Fridays Push & The Swedish Society of Composers 100th anniversary) January 15, 2018